Impressum

FIRSTWELD®:
Dieter Kolesnyk GmbH
Schäferweg 12
32758 Detmold

Telefon +49 52 32 / 8 05 77
Telefaks +49 52 32 / 8 64 80

e-post info(at)firstweld.de
Forretningsfører: Dieter Kolesnyk
Moms-ID.-nr. DE124609023
Herredsrett Lemgo HRB 3917

Rettslige henvisninger: Dieter Kolesnyk GmbH, og dataleverandører som er bestilt av dette firmaet, kontrollerer og aktualiserer informasjonene på dette nettstedet fortløpende. På tross av all grundighet kan det i mellomtiden ha blitt gjort dataendringer. Derfor kan Dieter Kolesnyk GmbH, og dataleverandørene til dette firmaet, ikke garantere for aktualiteten, riktigheten og fullstendigheten til informasjonene som stilles til rådighet på disse nettstedene. Disse informasjonene er en service fra Dieter Kolesnyk GmbH, og erstatter ikke en personlig rådgivning fra oss. Dieter Kolesnyk GmbH forbeholder seg også retten til å foreta endringer eller tillegg til informasjonene som stilles til rådighet. Forresten er ansvaret for forsettelig og grov uaktsomhet innskrenket. Såvidt Dieter Kolesnyk GmbH henviser til andre nettsteder med hyperlinks, som viser tilbud og innhold til tredjemann, så tar ikke firmaet ansvaret for disse data og dette innholdet. Dette gjelder også, så vidt nettstedene til Dieter Kolesnyk GmbH kan lenkes fra nettstedene til tredjemann, uten at firmaet vet om dette.

Innholdet og strukturen til nettstedene til Dieter Kolesnyk GmbH er opphavsrettslig beskyttet. Mangfoldiggjøring av informasjoner eller data, spesielt bruk av bildematerial, tekster eller tekstdeler, må først ha skriftlig tillatelse fra red baron reklamebyrå www.red-baron.de. red baron® er et innført merketegn.

Fra denne siden finnes det lenker til andre sider på Internett. For alle disse lenker gjelder: Vi betoner uttrykkelig at vi ikke har noen som helst påvirkning av utformingen og innholdet på de lenkede sidene. Derfor distanserer vi oss hermed uttrykkelig fra alt innhold til alle lenkede sider. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og for alt innhold på disse sidene, både i dag og i fremtiden.
Design & konsept:

red baron werbeagentur

Corporate Design red baron werbeagentur
Ahornweg 26

47624 Kevelaer

Telefon: +49 28 32 / 97 42 22
Telefax +49 28 32 / 97 42 23

info(at)red-baron.de
www.red-baron.de