Produkter

Stavelektroder
• Høylegert stål
• Varmebestandig og
tenningsbestandig stål
• Stål som er vanskelig å sveise
• Blandingsforbindelser
• Rustfrie spesiallegeringer
• Kaldsveising av støpejern
• Legeringer på koboltbasis
• Ordresveising
• Wolframkarbidlegeringer
• Spor og kutting
• Verktøystål
• Legeringer på nikkelbasis
• Ikkejern metaller
• Lavt- og mellomlegert stål

Trådelektroder
• Rustfri
• Nikkelbasis
• Lavlegert
• Hardbrent påføring
• Verktøystål
• Kobberlegeringer
• Titan

Lodd
Fylte trådelektroder

• Kaldfestende, austentiske
• Slagfaste påføringer
• Korrosjons- og abrasjonsbestandig
• Abrasjonsbestandige påføringer
• Abrasjons- og varmebestandig
• Verktøystål
• Legeringer på koboltbasis
• Legeringer på nikkelbasis
• Wolframkarbid-påføring
• Korrosjonsbestandig stål
• Kaldsveising av støpejern

Aktuelt:
Spør etter vår utførlige FIRSTWELD-produktkatalog for 2021 når du tar kontakt!

fw_new_catalogue_de_gb

 

Der finner du mer informasjon om Firstweld-produkter, sveiseelektroder, reparasjonssveisingslegeringer, svart-hvitt-sveising, sveisetråder, produktsortiment, WIG-tråder, sveiseelektroder, kutteelektroder, sporelektroder, tjenesteytelser, forbindelsessveising, påføringssveising, sveisetillegg, bronseelektroder, spesielle kobberelektroder, spesialelektroder, falltrådelektroder, austenitiske elektrodee, aluminiumlodding, svært slitefaste elektroder, sølvlodding, messinglodding, støping-stålforbindelse, stål-støpeforbindelse, kaldsveising av støpejern, Hastelloy, Monell, Iconell, wolframkarbid-legering, bronselodding, stål som er vanskelig å sveise, lavlegerte elektroder, høylegerte elektroder, elektroder, sveiselegeringer, sveisesømmer med fint dekke, rustbestandig sveising, reparasjoner, welding, solders, joint welding, job welding, hard job welding materials, heat-resistant welding, high-temperature-resistant welding additive materials, welding additive materials, welding additives, foundries, mechanical engineering, shipbuilding, vehicle construction, bronze electrodes, copper electrodes, special electrodes, drop seam electrodes, austenitic electrodes, aluminium electrodes, aluminium solders, compression moulding dies, all-black malleable iron, grey cast iron, steel casting, high tear-resistant electrodes, wear by tearing, corrosion, tools, cutter heads, screw conveyor, pressroom machines, bottom dies, boring tools, mixes compounds, silver solder, brass solder, steel, silver steel, armatures, beryllium, raised and flat faces, cheeks, swages, casting defects, sliding surfaces, cast steel joint, steel casting joint, cast iron cold welding, hastelloy, monel metal, inconel, constrained positions, hard layers, stainless steel, strain hardener, seat of the rolling bearing, manganese hard steel, nodular graphite iron, wolfram carbide alloy, bronze solder, stellite, mould making, non-ferric metals, difficultly weldable steels, special steels, low-alloy electrodes, middle-alloy electrodes, high-alloy aelctrodes, maintenance, rust-free electrodes, welded alloys, galvanized steel, fine-scaled welded seams, abrasion, nickel-based materials, hot work tool steel, rust-resistant welds, buffer og mye mer…